Entries from 2018-05-08 to 1 day

دریا

دریا نقش بسیار مهمّی در توسعه و تجارت بشر دارد، مانند دلتای رود پیرل در چین. بنادر هنگ کنگ، شنژن و گوانگ ژو، به‌طور مستقل، سومین، چهارمین، و پنجمین بنادر پر تردّد دنیا‌اند. دریای آندامان در هنگام غروب دریا، اقیانوس جهانی، یا به شکل ساده‌تر…